GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679 je nariadením práva Európskej únie o ochrane údajov a súkromia pre všetky osoby v rámci Európskej únie.
Cieľom GDPR je zaistiť, aby mali osoby vysoký stupeň ochrany a zabezpečiť kontrolu nad ich osobnými údajmi.
GDPR zavádza širokú škálu práv, ktoré sa môžu vzťahovať na spoločnosti spracúvajúce osobné údaje. Niektoré z týchto práv sú iba rozšírením predchádzajúcej legislatívy, iné sú v oblasti ochrany údajov nové. Vaše práva teraz zahŕňajú:

  • Právo na prístup k vašim osobným údajom

  • Právo na opravu vašich osobných údajov

  • Právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“)

  • Právo obmedziť spracovanie

  • Právo na prenosnosť osobných údajov

  • Právo vzniesť námietku 


Pre nás "www.sportovetipy.sk" je dôležité aby ste boli spokojní a dobre informovaní. Kôli tomu sa staráme o vaše osobné údaje. 
Tým, že sa registrujete dávate marketingový súhlas, aby sme Vám mohli ponúknuť aktuálne športové udalosti a bonusy, ktoré máme na webe a ktoré Vám poskytujú naši partneri.
Viac informácií týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov môžete nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek dodatočné otázky, kontaktuje nás prostredníctvom zákazníckej podpory na +421905 766 640, alebo mailom: admin@sportovetipy.sk

TiketChat